Disclaimer

Algemeen


Studio Akina (Kamer van Koophandel: 64596850), verleent u hierbij toegang tot www.studioakina.eu (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Het onderstaande is van toepassing op de gehele Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
Studio Akina behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Studio Akina.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.


 

Uitsluiting van aansprakelijkheid


Studio Akina spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Studio Akina kan derhalve niet garanderen dat de informatie op de Website foutloos is, volledig en/of actueel is. Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Evenmin is Studio Akina aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Studio Akina nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten


Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten, afbeeldingen en andere materialen liggen bij Studio Akina. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Studio Akina, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. De gebruike afbeeldingen in de header gedeelte van de webpages zijn vrijgesteld van copyrights onder Creative Commons CC0. Betreffen royalty free stock foto’s afkomstig uit bronnen zoals Pixaby, Unsplash etc.

 

Privacy


Lees hier de informatie over het privacy beleid van Studio Akina.


 

Overig


Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.